top of page

תקנון

סדנאות הבמה תקנון

 • המבקש מצהיר כי הוא שחקן / אמן מקצועי, בוגר דיספלינה מוכרת ו/או בעל ניסיון מקצועי מוכח.

 • המבקש מצהיר כי השתתף בסדנה אחת שאורכה מעל 48 שעות אקדמאיות בחמש השנים האחרונות.

 • יש לצרף קו"ח לבקשה.
   

      תנאי הקבלה לחברות 

      
 

 1. החברות בסדנאות הבמה מקנה סבסוד של בין % 15ל% 20 ממחיר המלא של הסדנה.

 2. תינתן עדיפות לחברי סדנאות הבמה במתן מלגות מלאות ו/או חלקיות, להשתתפות בסדנאות.

 3. חברי סדנאות הבמה זכאים לקבל חדר חזרות ללא עלות, על בסיס מקום פנוי ובתאום מראש.

 4. חברי סדנאות הבמה מוזמנים לכל אירועי הפיצינג ,הפרזנטציות, הרצאות וכד' ללא עלות.

 5. חברי סדנאות הבמה זכאים לפרסם בפייסבוק של הסדנאות הצגות/מופעים /אירועים, בהשתתפותם.

 6. חברי סדנאות הבמה יקבלו ניוזלטר בכל פעם שיצא ובו קולות קוראים, אירועים מיוחדים הזמנה למופעים ועוד.

 7. יצירות שפותחו במסגרת חברות בסדנאות הבמה, יזכו לפרסום ליח"צ , בכל אמצעי התקשורת שעמודים לרשות הארגון.

 8. חברי סדנאות הבמה זכאים לפגישות ייעוץ וליווי אמנותי ומנהלי, ע"י צוות סדנאות הבמה.

 9. חברי סדנאות הבמה זכאים להיעזר בצוות סדנאות הבמה בכל הקשור לקבלות תמיכה מגורמים נוספים.

 10. חברי סדנאות הבמה זכאים לקבל המלצות על השתלמויות מקצועיות בחו"ל.


 

 

      משמעות החברות בסדנאות הבמה 

להורדת התקנון

הנכם מתבקשים לחתום על הבקשה בלשון 
"אני מאשר/ת את הבקשה לחברות לשנת 2019-2020" 
ולהשיבה לסדנאות הבמה

בפקס 03-6247324 או בדוא"ל info@stage-center.org 

 • נא לצרף קו"ח

הצטרפות לחברות

bottom of page