top of page

قيادي الثقافة في الوسط العربي

מנהיגי תרבות בחברה הערבית

058-5290043

03-6241654

התוכנית צמחה מתוך הבנה ומענה לצורך של קידום אמנים בפריפריה כדי שיהפכו לכוח תרבותי מקומי.


התוכנית מתקיימת בישובים עצמם ומתמקדת ביצירה וגיבוש של קהילת אמנים מקומית ועצמאית. אחרי סיורים בארץ אחר קהילות מתאימות נבחרה העיר סכנין לפרויקט, בה מצאנו שיתופי פעולה ונכונות של מובילים חברתיים לקחת חלק בפרויקט ובחזון. 


שותפים: עיריית סכנין, בית איגוד ערים, מ.א משגב, גלריה זרקשי ועמותת שכנות טובה בצפון, וסדנאות הבמה והמסך.

מנחה התכנית: אסף רומאנו


תוכנית ההכשרה שהחלה בשנת 2016, כללה סדנאות עם אמנים, הרצאות העשרה והכשרה, סדנאות לניהול עסקי  סיורים מקצועיים במיזמי תרבות ועוד. התוכנית המשיכה לשנת 2017 כשבסיום השנה הופק אירוע סיום שנקרא שוק המוזות / "סוק אל אלהאם" בשוק בעראבה. בשנת 2018 אצרנו וייצרנו את תערוכת "טשטוש גבולות" שצמחה מ"ציורים ויצירה משותפת".

המשתתפים התבקשו לחשוב על פרויקט סיום לקהילה שמכיל את יכולותיהם האמנותיות. המשתתפים החלו לעבוד בזוגות כשהם משלימים שיח ודיאלוג , תוך תרגול משא ומתן יצירתי שאינו בנוי על וויתור או השתלטות של משתתף אחד על השני אלא הקשבה ובדיקה עניינית של אפשרות יצירה שמרחיבים ומחזקים את איכות ועוצמת היצירה. המשך פעילותה של הקבוצה בתחום של אמנות בקהילה שתעסוק בחיבורים של הסדנא לקבוצות נוספות בקהילה של סכנין והיישובים בסביבתה, בשאיפה להיות עוגן תרבותי אזורי של מנהיגות אמנותית וחברתית כאחד.

הנחייה

תודה, בקשתך התקבלה! נחזור אליך בהקדם

bottom of page