top of page
יואב פרנקל (27)

יואב פרנקל (27)

המדריך לחיים הטובים

גדלתי בבית דתי, וגרתי כמה שנים בניו יורק. אני הייתי רשום בכלל ללימודי משפטים באוניברסיטת תל אביב ואז ברגע האחרון עשיתי אחורה פנה והנה אני כאן. זאת הייתה החלטה טוב קורות חיים

Yoavfrenkel4gmail.com

054-2315550

bottom of page