ARTALK

כיתות אמן שמערבבות את השיח

ARTALK הוא יוזמה חדשה המכניסה אתכם, קהל התרבות והאמנות לתוך חדרי העריכה, חדרי הכתיבה חללי החזרות ומאחורי הקלעים של היצירות החמות בישראל!

במסגרת הפרויקט נארח אחת לחודש כותבים, בימאים , שחקנים מחזאים וכריאוגרפים לכיתת אמן ושיחת עומק על תהליך העבודה שלהם, מה מנחה אותם אמנותית ומה התוכניות להמשך.

בואו ללמוד ולשמוע את היוצרים הגדולים של התרבות הישראלית!

או מלאו את הטופס הבא:

לפרטים והרשמה:

הצעת חברות

רוצה להיות בעניינים?

 סדנאות הבמה  I  עמותת הלא"ה   ע.ר. 580423283  I  רחוב אמץ 13 תל אביב-יפו  info@stage-center.org  I  03-6241654  I