top of page

ARTALK

כיתות אמן שמערבבות את השיח

ARTALK היא יוזמה חדשה המכניסה את קהל התרבות והאמנות לתוך חדרי העריכה, חדרי הכתיבה, חללי החזרות ומאחורי הקלעים של היצירות החמות בישראל!


במסגרת הפרויקט אנו מארחים כותבים, במאים, שחקנים, מחזאים וכריאוגרפים לכיתת אמן ושיחת עומק על תהליך העבודה שלהם, מה מנחה אותם אמנותית ומה התוכניות להמשך. 


בואו ללמוד ולשמוע את היוצרים הגדולים של התרבות הישראלית!

ריבי פלדמסר ירון, צילום: יחיאל ינאי

או מלאו את הטופס הבא:

לפרטים והרשמה:

bottom of page