top of page
איתי לב (23)

איתי לב (23)

הכלה וצייד הפרפרים

רפתן בדימוס מקיבוץ גת, בהכשרה שלי אני בין היתר איש חינוך וטכנאי נשק ועיקר הגאווה שלי כיום היא שהצלחתי להתיידד עם העורבים בבת ים. קורות חיים עוד דברים שעשיתי

0535270875

bottom of page