top of page

פרויקטים

בעשור האחרון המרכז מקיים, בנוסף לסדנאות, הפקות ייחודיות, פרויקטים תרבותיים ותוכניות תרבות בקהילה. הפרויקטים מתקיימים בשיתוף רשויות מקומיות, עיריות, מוסדות תרבות ומנהל תרבות.

מרכז סדנאות הבמה  מזמין אמנים, יוצרים רשויות ומוסדות לשתף איתנו פעולה במטרה לקדם ולפתח את העשייה והשיח בתרבותי בישראל ובעולם.

bottom of page